Grabowski Marian


Grabowski Marian mieszkał w Kowlu i pracował na stacji jako konduktor. W czasie okupacji Niemcy przydzielili go do niemieckiego pociągu, ponieważ znał język niemiecki. Pociąg ten służył do rozwożenia żywności dla niemieckich kolejarzy na całym Wołyniu.


Przy załadunku żywności pracowali młodzi Polacy, którzy, korzystając z okazji, przemycali różne rzeczy. U jednego z tych Polaków Niemcy znaleźli gazetki, na skutek czego rozpoczęły się rewizje kolejarzy. Przeszukano również mieszkanie Mariana Grabowskiego, u którego Niemcy znaleźli Żydówkę, ukrywaną już od dwóch lat. Na miejscu rozstrzelali Mariana i Żydówkę. Stało się to 13 listopada 1943 r.


Bibliografia:

1. IPN BU 392/1519 (GKBZH WB VI 62).
2. W. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981, s. 28.
3. A. Poray (ed.), Those Who Risked Their Lives, Chicago 2007, s. 27.
4. R. Walczak (ed.), Those Who Helped. Polish Rescuers of Jews During the Holocaust, cz. 3, Warszawa 1997, s. 70.
5. S. Wroński, M. Zwolak, Polacy-Żydzi 1939–1945, Warszawa 1971, s. 359-360.
6. W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988, s. 167.


Uwagi:

  • W materiałach IPN jest informacja, że ukrywał rodzinę żydowską.


Zamknij podgląd

Prawa autorskie:
Fundacja Lux Veritatis, Kaplica Pamięci


Świątynia pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji
i św. Jana Pawła II
w Toruniu


Projet witryny:
Kamil Dawid 2016

Wszystkie zamieszczone na witrynie treści, materiały oraz elementy graficzne są chronione prawem autorskim i stanowią wyłączną własność Producenta tj. Fundacji Lux Veritatis. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właściciela serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych, na zasadach przyjętych w portalach społecznościowych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji.