Garncarek Franciszek, ks.,


Ks. Franciszek Garncarek był proboszczem parafii św. Augustyna w Warszawie. W czasie wojny w październiku 1939 r. został aresztowany i przebywał na Pawiaku. W tym samym miesięcu został zwolniony z więzienia.


Po utworzeniu getta kościół św. Augustyna znalazł się na jego terenie. Początkowo nie było zakłóceń w funkcjonowaniu parafii. Wkrótce jednak została ona zamknięta. Jednak na plebanii nadal przebywał ks. Garncarek, który przy współpracy z AK pomagał Żydom wydostać się z getta. Za zaangażowanie się w pomoc został zastrzelony 20 grudnia 1943 r. na terenie parafii znajdującej się poza gettem. Z kościoła św. Augustyna zrobiono magazyn, a następnie stajnię.


Ks. Leon Więckowicz był w tym czasie wikarym w parafii św. Augustyna. Również on niósł pomoc ludności żydowskiej, za co został aresztowany 3 grudnia 1942 r. Zmarł 4 sierpnia 1944 r. w obozie w Gross-Rosen.


Bibliografia:

1. IPN BU 392/1508 (na podst. GKBZH WB VI 1372).
2. W. Bartoszewski, Z. Lewinówna, Ten jest z Ojczyzny mojej. Wspomnienia z lat 1939–1945, wyd. 3, Warszawa 2007, s. 176.
3. W. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981, s. 26.
4. K. Iranek-Osmecki, Kto ratuje jedno życie… Polacy i Żydzi 1939-1945, Warszawa 1981, s. 274.
5. E. Kopówka, P. Rytel-Andrianik, Dam im imię na wieki (Iz 56,6). Polacy z okolic Treblinki ratujący Żydów, Oksford–Treblinka 2011, s. 450.
6. A. Poray (ed.), Those Who Risked Their Lives, Chicago 2007, s. 25.
7. R. Walczak (ed.), Those Who Helped. Polish Rescuers of Jews During the Holocaust, cz. 3, Warszawa 1997, s. 67.
8. S. Wroński, M. Zwolak, Polacy-Żydzi 1939–1945, Warszawa 1971, s. 429.
9. W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988, 574 (s. 253).
10. http://swaugustyn.pl/index.php/parafia/historia/ (22.04.2015).
11. www.straty.pl (1.10.2015 r.).

Zamknij podgląd

Prawa autorskie:
Fundacja Lux Veritatis, Kaplica Pamięci


Świątynia pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji
i św. Jana Pawła II
w Toruniu


Projet witryny:
Kamil Dawid 2016

Wszystkie zamieszczone na witrynie treści, materiały oraz elementy graficzne są chronione prawem autorskim i stanowią wyłączną własność Producenta tj. Fundacji Lux Veritatis. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właściciela serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych, na zasadach przyjętych w portalach społecznościowych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji.