Dziurski Ignacy


Ignacy Dziurski mieszkał w Łagowie k. Zwolenia, razem z żoną Wiktorią i synem Stefanem. Prowadził gospodarstwo rolne oraz handlował świniami. Pracował także jako woźny przy Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Łagowie.


W czasie okupacji Ignacy ukrywał w swoim domu Żydów oraz jeździł z żywnością do kieleckiego getta. Podczas jednego z tych wyjazdów został aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu w Kielcach. Przewieziono go następnie do więzienia w Pińczowie, gdzie przebywał ok. 11 miesięcy. Był to rok 1943. W tym czasie Wiktoria Dziurska woziła paczki do więzienia, ale z Ignacym nie mogła się zobaczyć.

Po otrzymaniu wiadomości o śmierci Ignacego, Wiktoria udała się do Pińczowa, aby wziąć udział w pogrzebie. Służby więzienne nie pozwoliły zobaczyć ciała jej zmarłego męża. Trudno było zatem ustalić, czy Ignacy zmarł w więzieniu śmiercią naturalną czy został rozstrzelany. Ignacy Dziurski został pochowany na cmentarzu parafialnym w Pińczowie.

Bibliografia:

1. IPN BU 392/1404.
2. W. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981, s. 24.
3. W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988, s. 179.

Zamknij podgląd

Prawa autorskie:
Fundacja Lux Veritatis, Kaplica Pamięci


Świątynia pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji
i św. Jana Pawła II
w Toruniu


Projet witryny:
Kamil Dawid 2016

Wszystkie zamieszczone na witrynie treści, materiały oraz elementy graficzne są chronione prawem autorskim i stanowią wyłączną własność Producenta tj. Fundacji Lux Veritatis. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właściciela serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych, na zasadach przyjętych w portalach społecznościowych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji.