Dybek Józef


Józef Dybek pochodził ze wsi Kłyżów, koło Niska. W czasie wojny należał do Armii Krajowej i pracował jako urzędnik gminy w Nisku, gdzie odpowiadał za wydawanie kenkart. Józef Dybek wykorzystywał swoje stanowisko, aby dostarczać podziemiu fałszywe dokumenty.


Niestety, w roku 1943, gestapo rozpoznało w jednym z miast żydowskie małżeństwo Bocków, które posługiwało się kenkartami wystawionymi na nazwisko Sudoł. Niemcy zabrali dokumenty, a małżonków zamordowali. W 1944 r. przyjechali do urzędu w Nisku i aresztowali Józefa Dybkę, który wydał przechwycone dokumenty. Józef został stracony. Pozostawił żonę i dwóch synów.

Bibliografia:

1. E. Rączy, Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie 1939-1945, Rzeszów 2008, s. 59, 219.
2. Polacy ratujący Żydów na Rzeszowszczyźnie w latach 1939-1945 = Poles rescuing Jews in the Rzeszów Region in the years 1939-1945, oprac. E. Rączy, I. Witowicz, teksty wstępne E. Rączy, tł. S. Bińczycki, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział Rzeszów, Rzeszów 2011, s. 110.
3. M. Paul, Patterns of Cooperation, Collaboration and Betrayal: Jews, Germans and Poles in Occupied Poland during World War II, 2010, s. 38.
4. https://groups.yahoo.com/neo/groups/JewsandPoles/conversations/topics/3465?var=1 (18.03.2015).
5. http://www.savingjews.org/annex.htm (18.03.2015).

Zamknij podgląd

Prawa autorskie:
Fundacja Lux Veritatis, Kaplica Pamięci


Świątynia pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji
i św. Jana Pawła II
w Toruniu


Projet witryny:
Kamil Dawid 2016

Wszystkie zamieszczone na witrynie treści, materiały oraz elementy graficzne są chronione prawem autorskim i stanowią wyłączną własność Producenta tj. Fundacji Lux Veritatis. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właściciela serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych, na zasadach przyjętych w portalach społecznościowych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji.