Dmoch Józef i Józefa, Kowalski Jan


Józef i Józefa Dmochowie byli małżeństwem i wiedli swoje życie w Helenowie. W czasie wojny nie potrafili zostać obojętni na los prześladowanej przez okupanta ludności żydowskiej. Czynnie i nie bez strachu zaangażowali się w pomoc Żydom. W swoim gospodarstwie zorganizowali schronienie dla kilkunastu osób. Niestety ich historia nie ma szczęśliwego zakończenia.


Niemcy dowiedzieli się, że Dmochowie ukrywają Żydów i w lipcu 1943 roku przyjechali do Helenowa. Dmochów i dwoje Żydów aresztowali, pozostałych ukrywających się od razu rozstrzelali. Wracając, aresztowali także Jana Kowalskiego i jego żonę. Kowalski był zastępcą sołtysa. Sołtys przebywał wówczas poza wsią, dlatego Niemcy aresztowali Kowalskiego, jako odpowiedzialnego za wszystko, co działo się we wsi.

Na posterunku w Radzyminie od razu rozstrzelano Żydów, a Dmochowie i Kowalscy zostali osadzeni w areszcie, gdzie przez kilkanaście dni byli głodzeni i torturowani. Całą czwórkę skazano na karę śmierci. Na szczęście, prawdopodobnie dzięki zeznaniom Józefy, Ludwika Kowalska przeżyła. Nie brała bowiem udziału w pomocy Żydom, ani też nie miała pojęcia o pomocy, jakiej udzielali Dmochowie. Pozostała trójka została rozstrzelana na więziennym podwórzu, a ich ciała wywieziono do lasu pod Radzyminem, gdzie zakopano w zbiorowej mogile.

Bibliografia:

1. J. Hera, Polacy ratujący Żydów. Słownik, Warszawa 2014, s. 184.
2. IPN BU 392/1126.
3. www.straty.pl (25.02.2015).
4. RFWA, Dmoch, nagranie audio sygn. 405_0575, relacja Grażyny Prostko, z dn. 12.09.2013 r.

Zamknij podgląd

Prawa autorskie:
Fundacja Lux Veritatis, Kaplica Pamięci


Świątynia pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji
i św. Jana Pawła II
w Toruniu


Projet witryny:
Kamil Dawid 2016

Wszystkie zamieszczone na witrynie treści, materiały oraz elementy graficzne są chronione prawem autorskim i stanowią wyłączną własność Producenta tj. Fundacji Lux Veritatis. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właściciela serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych, na zasadach przyjętych w portalach społecznościowych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji.