Deneko-Sałek Jadwiga, Marczak Ludomir


Jadwiga Deneko-Sałek w czasie okupacji mieszkała w Warszawie. Aktywnie działała w partii socjalistycznej, pomagała również uciekinierom z warszawskiego getta.


Razem ze swoim bratem, Tadeuszem Sałkiem zajęła się Michaliną Taglicht i jej pięcioletnią córką Bronią. Dziewczynka trafiła do rodziców Jadwigi w Pionkach i przebywała tam do maja 1944 r., podczas gdy Michalina ukrywała się w Warszawie. Również w mieszkaniu Tadeusza i Jadwigi w Warszawie ukrywali się Żydzi. Było to m.in. małżeństwo Jana i Zofii Szelubskich, które uciekło z Lublina, Eugenia Sigalin i Katarzyna Meloch.

Od 1943 r. Jadwiga Deneko-Sałek nadzorowała punkt kolportażu konspiracyjnej prasy. Współpracowała z Ludomirem Marczakiem, kompozytorem, który zorganizował specjalny schron przy ul. Świętojerskiej. Poza tym Marczak już na początku okupacji przejął szmaciarnię przy ul. Dalekiej, która należała do żydowskich sąsiadów jego rodziców. Pozwolono mu w niej zatrudniać Żydów, dzięki czemu wielu z nich uratowało się, m.in. Klementyna Fuswerk-Krymkowa. Biuro szmaciarni znajdowało się nad schronem przy ul. Świętojerskiej. Schron stał się kryjówką dla 13 Żydów. Żywność dostarczała im Marianna Bartułd.

Działalność Jadwigi i Ludomira została zdemaskowana 25 listopada 1943 r. W jej mieszkaniu oprócz prasy odkryto ukrywającą się rodzinę żydowską. Gestapo aresztowało Jadwigę wraz z Ludomirem Marczakiem i 13 Żydami ukrytymi w schronie. Zarówno Jadwiga, jak i Ludomir byli torturowani, ale żadne z nich nie wydało miejsc ukrycia innych Żydów. Marczak bowiem, razem z Marianną Bartułd, zajmował się jeszcze jednym schronem znajdującym się w jego mieszkaniu na ul. Pańskiej.

Jadwiga i Ludomir za pomoc Żydom zostali rozstrzelani. Według dostępnych źródeł mieli zginąć 13 grudnia 1943 r. lub 31 grudnia 1943 r. bądź też 6 stycznia 1944 r. Jako miejsce kaźni wskazuje się ruiny getta lub więzienie na Pawiaku.

Jadwiga Deneko-Sałek została w 1987 r. odznaczona pośmiertnie medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

Bibliografia:

1. IPN BU 392/1515.
2. RFWA, List od Zaleska-Roman, z dn. 21.01.2014 r
3. RFWA, List od Zenona Sobolewskiego, z dn. 28.01.2014 r.
4. W. Bartoszewski, Z. Lewinówna, Ten jest z Ojczyzny mojej. Wspomnienia z lat 1939–1945, wyd. 3, Warszawa 2007, s. 48, 66, 370-371.
5. W. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981, s. 45, 58.
6. Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Polska, cz. 1, cz. 2, I. Gutman i in. (red.), Kraków 2009, s. 640.
7. K. Iranek-Osmecki, Kto ratuje jedno życie… Polacy i Żydzi 1939-1945, Warszawa 1981, s. 278.
8. R. Walczak (ed.), Those Who Helped. Polish Rescuers of Jews During the Holocaust, cz. 3, Warszawa 1997, s. 63, 93.
9. S. Wroński, M. Zwolak, Polacy-Żydzi 1939–1945, Warszawa 1971, s. 429.
10. W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988, s. 252.
11. Artykuł Życie za życie, „Rzeczpospolita”, 17.09.2008 r.
12. www.straty.pl (16.02.2015).

Zamknij podgląd

Prawa autorskie:
Fundacja Lux Veritatis, Kaplica Pamięci


Świątynia pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji
i św. Jana Pawła II
w Toruniu


Projet witryny:
Kamil Dawid 2016

Wszystkie zamieszczone na witrynie treści, materiały oraz elementy graficzne są chronione prawem autorskim i stanowią wyłączną własność Producenta tj. Fundacji Lux Veritatis. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właściciela serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych, na zasadach przyjętych w portalach społecznościowych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji.