Czerwińska Zofia


Czerwińska Zofia (ur. 9.05.1913 r.) mieszkała wraz z mężem Czesławem przy ul. Andrzejowskiej 5 w Warszawie. W jej kompetencjach leżało przydzielanie meldunków w kilku domach przy ul. Górnośląskiej.


Wielokrotnie wykorzystywała swoje możliwości do wystawiania fałszywych dokumentów, które otwierały Żydom o aryjskich rysach drogę do wyjazdu na roboty do Niemiec. Wystawiła kilkadziesiąt takich dokumentów.


Zofii Czerwińskiej nie zabrakło odwagi, gdy pomagała zorganizować ucieczkę z obozu w Trawnikach Czesławie Pożarykowej i jej mężowi. W tym przypadku udało się, lecz kolejna próba nie była tak skuteczna. Zofia została aresztowana wiosną 1943 r., przewieziona na Pawiak, a 25 czerwca 1943 r. do KL Auschwitz II-Birkenau. Trafiła tam w jednym transporcie z Sonią Landau, która szybko stała się Krystyną Żywulską i pozostała nią po wojnie. Nowa tożsamość nie była przypadkowa. Żydówka jako jedna z dwóch osób, które uciekły z getta, znalazła schronienie u Zofii Czerwińskiej i otrzymała od niej dokumenty na imię i nazwisko służącej. Ocalona wspomina o niej w swojej książce Przeżyłam Oświęcim.


Zofia nie przeżyła obozowej gehenny. 20 grudnia 1943 r. zmarła na tyfus, z numerem 55793 na przedramieniu.


Bibliografia:

1. RFWA, e-mail od Adama Cyry, z dn. 14.02.2014 r.
2. RFWA, List od Zenona Sobolewskiego, z dn. 28.01.2014 r.
3. J. Hera, Polacy ratujący Żydów. Słownik, Warszawa 2014, s. 179.
4. Artykuł Życie za życie, „Rzeczpospolita”, 17.09.2008 r.
5. http://cyra.wblogu.pl/zginela-w-kl-auschwitz-za-pomoc-zydom.html (30.11.2015).
6. www.straty.pl, Program Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką (30.11.2015).


Zamknij podgląd

Prawa autorskie:
Fundacja Lux Veritatis, Kaplica Pamięci


Świątynia pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji
i św. Jana Pawła II
w Toruniu


Projet witryny:
Kamil Dawid 2016

Wszystkie zamieszczone na witrynie treści, materiały oraz elementy graficzne są chronione prawem autorskim i stanowią wyłączną własność Producenta tj. Fundacji Lux Veritatis. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właściciela serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych, na zasadach przyjętych w portalach społecznościowych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji.