Ciesielski Feliks


Początek okupacji dla Feliksa (ur. 24.01.1895 r.) i Romualdy (ur. 07.02.1908 r.) Ciesielskich wiązał się z przesiedleniem z Bydgoszczy do Krakowa, dokąd wyjechali wraz z synkiem. W przypadku wieku chłopca istnieje rozbieżność. Niektóre źródła podają, że w chwili przesiedlenia miał 9 lat, a inne, że gdy aresztowano jego rodziców (co miało miejsce później), był 7-latkiem. Rodzinie przydzielono mieszkanie i sklep, które wcześniej należały do właścicieli żydowskich.


Rodzina, niezależnie od swojej sytuacji, wielokrotnie pomagała Żydom, przekazując im ubrania i żywność. Sklep, który im przydzielono, zmienili w tymczasowe schronienie i kryjówkę, z której przez kilka tygodni korzystali m.in.: dr Edmund Fiszler z żoną Leonorą oraz czteroosobową rodziną Horowiczów. Romualda podpowiedziała im, by swoją córkę ukryli w klasztorze, gdzie będzie bezpieczniejsza. Ciesielscy pomagali również Żydom w ucieczce z getta i organizacji fałszywych dokumentów. Latem 1942 r. zostali aresztowani. Prawdopodobnie w chwili nadejścia gestapo w domu przebywała Romualda z synem, dlatego została aresztowana jako pierwsza. Osadzono ją w krakowskim więzieniu na Montelupich, gdzie przebywała do grudnia 1942 r. Podczas przesłuchań była torturowana, a 16 grudnia 1942 r. wysłano ją do KL Auschwitz (nr obozowy 27 184), gdzie nadal pomagała więźniom żydowskim. Przeżyła tam bardzo ciężkie chwile, ponieważ dodatkowo poddawano ją eksperymentom medycznym. W 1943 r. została wyznaczona do opieki nad blokiem dziecięcym 16A, dzięki czemu ocaliła wiele małych istnień od zagłady: ukrywała dzieci wytypowane do selekcji, organizowała dodatkowe racje żywnościowe, fałszowała metryki urodzenia. W Auschwitz przebywała do chwili ucieczki z transportu ewakuacyjnego w Jawiszowicach w 1945 r.


Feliks Ciesielski został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Auschwitz 15 grudnia 1942 r. (nr obozowy 83751). Prawdopodobnie trafił tam transportem z więzienia na Montelupich. Potem przewieziono go do Mauthausen, gdzie 18 marca 1945 r. został zamordowany.


Za heroiczną postawę, pełną odwagi i bohaterstwa, 2 maja 1967 r. Instytut Yad Vashem nadał małżeństwu Ciesielskich tytuły Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.


Bibliografia:

1. Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Polska, cz. 1, cz. 2, Gutman I. i in. (red.), Kraków 2009, s. 98.
2. Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej, Instytut Pamięci Narodowej, A. Namysło, G. Berendt (red.), Warszawa 2014, s. 218-219.
3. W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988, s. 263.


Uwagi:

  • W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988, s. 263 jako miasto, w którym niesiono pomoc Żydom, podaje Wieliczkę.


Zamknij podgląd

Prawa autorskie:
Fundacja Lux Veritatis, Kaplica Pamięci


Świątynia pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji
i św. Jana Pawła II
w Toruniu


Projet witryny:
Kamil Dawid 2016

Wszystkie zamieszczone na witrynie treści, materiały oraz elementy graficzne są chronione prawem autorskim i stanowią wyłączną własność Producenta tj. Fundacji Lux Veritatis. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właściciela serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych, na zasadach przyjętych w portalach społecznościowych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji.