Marian Bogucki, Bronisława Lang


Marian Bogucki (ur. 14 października 1912 r. w Dańdówce) w czasie okupacji mieszkał w Częstochowie i pracował jako ślusarz. Jego żona Irena (ur. 17 marca 1917 r. w Oszmianie), z d. Rościcka, była urzędniczką. Małżeństwo, z pomocą Jana Wyderskiego, ukrywało Żydów. Wyderski (ur. 27 marca 1904 r. w Kielcach) był urzędnikiem mieszkającym w Warszawie. Dostarczył ukrywającym się Żydom fałszywe dokumenty.


Jan Wyderski z więzienia w Częstochowie został przewieziony 21 stycznia 1943 r. w nieznane miejsce Nie ma informacji o jego dalszych losach.


Razem z Marianem i Ireną Boguckimi, 7 stycznia 1943 r. z więzienia w Częstochowie do obozu koncentracyjnego na Majdanku została przewieziona Bronisława Lang. Bronisława (ur. 12 października 1889 r. w Częstochowie) była córką Andrzeja Błaszczyka i Wiktorii, z domu Ciury. 2 października 1942 r. została aresztowana za pomoc Żydom i osadzona w więzieniu w Częstochowie. Następnie trafiła do obozu na Majdanku, gdzie zmarła 3 listopada 1943 r.


Bibliografia:

1. Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej, Instytut Pamięci Narodowej, A. Namysło, G. Berendt (red.), Warszawa 2014, s. 356-357. s. 123, 158.
2. W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C., 1988, s. 142.
3. Bogucki Marian, [w:] www.straty.pl, Program Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką (25.03.2015).


Zamknij podgląd

Prawa autorskie:
Fundacja Lux Veritatis, Kaplica Pamięci


Świątynia pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji
i św. Jana Pawła II
w Toruniu


Projet witryny:
Kamil Dawid 2016

Wszystkie zamieszczone na witrynie treści, materiały oraz elementy graficzne są chronione prawem autorskim i stanowią wyłączną własność Producenta tj. Fundacji Lux Veritatis. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właściciela serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych, na zasadach przyjętych w portalach społecznościowych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji.