Franciszek Bobrowski, Franciszka Bobrowska, Michał Bobrowski, Stefan Bobrowski


Rodzina Bobrowskich mieszkała na skraju Nowogródka, w niewielkim domu niedaleko lasu. Franciszek i jego żona Franciszka nie byli wykształceni. Mieli trójkę dzieci: córkę Marię oraz dwóch synów – Michała i Stefana. W czasie wojny żyli w skrajnym ubóstwie. Jedynym źródłem ich dochodów było polowanie na bezdomne psy dla skóry, dlatego też nazywano ich „hyclami”.


Pomimo ciężkiej sytuacji, ich dom był zawsze otwarty. Przyjmowali Żydów uciekających z pobliskiego getta i udzielali im schronienia. Pozwalali zbiegom nabrać sił, zaopatrywali w żywność, a także odprowadzali ich do pobliskiego lasu, gdzie mogli dołączyć do partyzantów z oddziału prowadzonego przez braci Bielskich.

Kilka tygodni przed wyzwoleniem, na początku lata w 1944 roku, konfident doniósł na Bobrowskich. Niemcy zorganizowali wówczas rewizję w ich domu. Rodzinę żydowską, która u nich przebywała rozstrzelali, a następnie podpalili budynek. W domu zamknięto Franciszka i jego żonę, gdzie zginęli oni w płomieniach. Michał i Franciszek zostali aresztowani, po czym ich stracono. Maria została wysłana do obozu koncentracyjnego w Niemczech. Zdołała przeżyć wojnę.


Wielu Żydów zawdzięcza Bobrowskim swoje życie. Wszyscy członkowie rodziny za pomoc, którą im udzielili, 30 czerwca 1997 r. zostali odznaczeni tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.


Bibliografia:

1. I. Gutman i in. (red.), Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Polska, cz. 1, cz. 2, Kraków 2009, s. 49.
2. Bobrowski Family, [w:] www.yadvashem.org, The Righteous Among The Nations (15.02.2016).


Zamknij podgląd

Prawa autorskie:
Fundacja Lux Veritatis, Kaplica Pamięci


Świątynia pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji
i św. Jana Pawła II
w Toruniu


Projet witryny:
Kamil Dawid 2016

Wszystkie zamieszczone na witrynie treści, materiały oraz elementy graficzne są chronione prawem autorskim i stanowią wyłączną własność Producenta tj. Fundacji Lux Veritatis. Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właściciela serwisu jest zabronione. Materiały zawarte na niniejszej stronie mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych, na zasadach przyjętych w portalach społecznościowych oraz wyłącznie z notą o prawach autorskich oraz ze wskazaniem źródła informacji.